Information om kursen Kontakt, Haninge

  • 2021-09-23

  • 13 - 14

  • Via Digitalt möte.

En informationsträff för föräldrar till barn med autism i åldern 13-17 år, och som är intresserade av att barnet deltar i den sociala färdighetsträningsgruppen Kontakt. Kursen vänder sig endast till föräldrar och barn som hör till Habiliteringscenter Haninge barn.

Vi kommer att starta en grupp i social färdighetsträning på Habiliteringscenter Haninge barn. Syftet med gruppen är att ungdomarna få öva sig på olika sociala situationer samt att träffa andra unga i liknande situation.

Kontakt vänder sig till barn, 13-17 år och har en diagnos inom autismspektrum. Gruppen träffas vid 12 tillfällen och göra övningar samt prata om ämnen som handlar om socialt samspel.

Observera att Informationsträffen vänder sig till föräldrar. 

Under informationsträffen får ni som föräldrar information om gruppen Kontakt och kan anmäla intresse av deltagande i gruppen.

Efter intresseanmälan gör vi intervjuer med barnen för att sätta ihop en grupp. Målsättningen är att skapa en bra gruppdynamik. Intresseanmälan innebär med andra ord inte automatiskt en plats i gruppen.

Kontakt

Hanna Cederlund 08- 123 365 28

Anmälan

Anmälan görs via vår reception, mejl till hchaninge@sll.se eller på telefonnummer 08-123 356 34. Anmälan till föräldraträffen senast den 9 september.

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Haninge barn