Inför gymnasievalet

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Föreläsning för föräldrar till högstadieelever som ska stötta sina ungdomar inför valet till gymnasiet.

Denna föreläsning vänder sig till föräldrar som ska stötta sina ungdomar inför valet till gymnasiet.

Flera olika gymnasieskolor med inriktning mot elever med autism kommer delta och presentera sin verksamhet. Du får tillfälle att ställa frågor om pedagogik, upplägg, träning med mera.

Kanske kan eftermiddagen bringa lite klarhet i gymnasiedjungeln.

Omfattning:

1 träff på 3 timmar

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

Ibland saknas det kurser att anmäla sig till. Detta beror på:
- att kurserna har ett senare anmälningsdatum.
- att alla kurser är slut och att det inte ges fler den här terminen.

Habilitering, Skola, arbete och sysselsättning, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Förskola, skola, fritidsverksamhet, 7-17 år, KKC barnteamet