Inför gymnasievalet - en föreläsning

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För föräldrar som ska stötta sina ungdomar med autism inför valet till gymnasiet.

Flera olika gymnasieskolor med inriktning mot elever med autism kommer delta och presentera sin verksamhet. Du får tillfälle att ställa frågor om pedagogik, upplägg, träning med mera.

Omfattning:

1 träff på 3 timmar

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskpscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

 

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 7-17 år, KKC barnteamet