Hur går det för mitt barn när jag inte längre finns?

  • 2021-11-10

  • 9.30 - 12

  • Olivecronas 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättning. Fyra gruppträffar med information, samtal och erfarenhetsutbyte. Syftet är att ge stöd och verktyg inför framtiden.

Teman som tas upp är bland annat stöd från samhället och att vara anhörig och förälder. I gruppen får du som är förälder till ett vuxet barn med funktionsnedsättning möjlighet att utbyta känslor och tankar om din nuvarande situation och framtiden med andra föräldrar. Du får också information och tips som kan underlätta både idag och på längre sikt.

Utgångspunkten är Bräcke diakonis material: När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden. Det är önskvärt att du deltar vid samtliga grupptillfällen.

Kursledare är Helena Bjerkelius, socionom, och Eva Forss, socionom.

Datum: fyra onsdagar, 10, 17, 24 november och 1 december

Tid
: 09.30–12.00 

Sista anmälningsdag: 29 oktober

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas 5, entréplanet, punkt A, Habiliteringens resurscenter, lokal: Solrosen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Habilitering, Områden, Stöd till anhöriga, Funktionsnedsättning, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Ålder , Vuxen, 18 år och äldre, Riktar sig till, Anhörig/Närstående, Mottagning , Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning, Stöd i en särskild anhörigroll, Möjlighet att dela erfarenheter