Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

  • Tideliusgatan 12, Rosenlund, Stockholm

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder grupper, kurser och föreläsningar för barn och vuxna med autism och deras anhöriga. Här finns även grupper för ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

För att kunna ta del av kurser och grupper på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter behöver du ansöka om insatser hos centret. Därefter får du tillgång till centrets kursutbud i en särskild anmälningsportal.

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Några föreläsningar har öppen anmälan. De finns i den här kurskatalogen.

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Intellektuell funktionsnedsättning