Gymnasieelever berättar

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Föreläsning för föräldrar till ungdomar 13-17 år, själva eller tillsammans med sina ungdomar.

Att börja gymnasiet är ytterligare ett steg i livet. Men hur är det egentligen att gå på gymnasiet? Den här kvällen kommer några elever från Danderyds gymnasium att berätta om hur livet i skolan ser ut för dem och vilket stöd som kan behövas för att klara skolarbetet. De går i en klass för elever med diagnoser inom autismspektrum och kommer att dela med sig av sina egna erfarenheter och upplevelser. Formen på upplägget är att elever berättar tillsammans med sin lärare.

Omfattning:

1 träff på en och en halv timme

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

Ibland saknas det kurser att anmäla sig till. Detta beror på:
- att kurserna har ett senare anmälningsdatum.
- att alla kurser är slut och att det inte ges fler den här terminen.

Habilitering, Skola, arbete och sysselsättning, Autism, Barn 0-17 år, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 7-17 år, KKC barnteamet