Gruppledarutbildning i Navigator ACT

  • Anordnas nästa gång maj 2023

En utbildning för habiliteringspersonal som vill bli gruppledare i Navigator ACT - en gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Navigator ACT är en manualbaserad gruppbehandling som baseras på Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Navigator ACT vänder sig till föräldrar som upplever hög stress, oro och nedstämdhet på grund av sin livssituation och syftar till att främja psykisk hälsa och flexibelt föräldraskap.

Gruppledarutbildningen innehåller sju dagar (7 x 3.5 timmar undervisning och 5 x 2 timmar handledning) uppdelat på sju träffar. Utbildningen organiseras av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Deltagarna ska efter genomgången utbildning:

  • Kunna hålla en Navigator ACT-grupp för föräldrar till barn med funktionsnedsättning med en kollega.
  • Kunna rekrytera föräldrar och bedöma behov och förutsättningar för deltagande.
  • Kunna sätta ihop en fungerande grupp, planera och hålla grupptillfällen enligt manual och utvärdera insatsen.
  • Ha en förståelse för den teoretiska ramen för Acceptance and Committment Therapy och för inlärningsteori.
  • Genom att ha genomfört upplevelsebaserade övningar och hemuppgifter tillämpa färdighetsträning av de sex ACT-processerna i sitt eget liv.

Navigator ACT har utvecklats av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm.

Viktig information

Utbildningen bygger på praktisk tillämpning och möjligheten att omsätta handledning i en insats.  Kursdeltagarna ska under kursen hålla en Navigator ACT-grupp under handledning. Gruppen hålls tillsammans med en kollega inom sin verksamhet, som också går eller tidigare gått gruppledareutbildningen i Navigator ACT. Det är nödvändigt att innan påbörjad utbildning planera att hålla en Navigator ACT-grupp enligt manual på sin arbetsplats

Tider behöver planeras i den egna verksamheten för bedömningssamtal med intresserade föräldrar, eventuellt en informationsträff, fem sessioner och ett avslutande uppföljningstillfälle. Varje föräldragrupp beräknas till 3 timmar och 40 min förutom eventuell informationsträff och återträff som beräknas till ca 2,5 timmar.

Introduktionsdagen för utbildningen ligger terminen innan egen implementering av insatsen. Förslag kommer delges på hur grupperna kan planeras i förhållande till schemat för gruppledarutbildningen. Om man följer rekommendationerna kommer grupperna att ligga lagom synkade växelvis med tillfällen för gruppledarutbildningen. Återträff för egna grupper bör ligga tre månader senare.

Kostnad

Deltagare i gruppledarutbildningen från andra regioner än Region Stockholm mottas i mån av plats. Kostnaden är då 25 000:-/person. Navigator ACT-manual med ledarinstruktioner och arbetsbok till föräldrar ingår.

Anmälan och frågor

Du kan anmäla intresse att delta och skicka frågor till ansvarig för Navigator ACT på Habiliteringens resurscenter, Habilitering & Hälsa. Nästa utbildning hålls i maj 2023. 

Ansvarig för Navigator ACT: Bella Berg, leg. psykolog, bella.berg@regionstockholm.se

Forskningsstudie

Navigator ACT sammanfattas i en forskningsstudie som Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, driver i samarbete med KIND, Karolinska institutet.

Kontaktperson: Tiina Holmberg Bergman, leg. psykolog, tiina.holmberg-bergman@regionstockholm.se

Habilitering, Nätverk/Personal (professionellt nätverk)