Tydliggörande metoder för små barn med autism

  • 2022-10-13

  • 9 - 11.30

  • Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om metoderna ritprata, seriesamtal och sociala berättelser.

Strategier ges för hur du kan använda dessa metoder för att tydliggöra en specifik situation för barnet.

Exempel på kursens innehåll:

  • Varför behövs tydliggörande metoder?
  • Praktisk övning av metoderna

Kursen passar om barnet har svårt att hantera förändringar i vardagen, har svårt att förstå socialt samspel och är i behov av tydliggörande stöd.

Även när barnet har kommit så långt i sin språkutveckling att de ställer frågor kring sociala situationer och kan reflektera med stöd av vuxen kan denna kurs passa.

Barnet är intresserat av bilder och har viss koncentrations-förmåga. Barnet har kommit igång att prata i korta meningar och förstår om man pratar enkelt om något som inte händer just nu. Kursen består av 2 halvdagar och hemuppgifter.

Datum och tid
13 oktober, 9.00-11.30
27 0ktober, 9.00-11.30

Det är viktigt att närvara vid båda tillfällena tillfällen. Har du inte möjlighet att delta vid första tillfället kommer du att avbokas från samtliga tillfällen.

Plats
Autismcenter små barn
Tideliusgatan 12, 2 tr

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50

Till våra insatser i grupp (kurser och temaföreläsningar) kan vårdnadshavare till små barn med autism, födda 2016 eller senare, anmäla sig. I samråd med vårdnadshavare kan även barnets ansvariga pedagog ta del av utbudet. Detta gäller både barn registrerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn, 0-6 år