Grundläggande kommunikation för barn med autism

  • 2022-04-12

  • 13 - 16

  • Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen syftar till att ge strategier för att utveckla och underlätta kommunikation mellan vuxna och barn i hemmet och på förskolan.

Insats i grupp, 3 tillfällen. Kursen passar dig vars barn kommunicerar främst med kroppsspråk. Barnet tar t ex din hand för att visa vad han/hon vill. Uttrycker sig eventuellt med enstaka ord. Fokus på att begära föremål och aktiviteter.

  • Vad är kommunikation?
  • Kartläggning av barnets kommunikation
  • Begära föremål/aktiviteter
  • Att följa och tolka barnet
  • Skapa anledningar till kommunikation
  • Underlätta språkförståelsen

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare anmäla sig. Även barnets ansvariga pedagog kan tillsammans med vårdnadshavare delta på kurser och teman. Detta gäller både barn registerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Datum och tid
12 april, 13:00-16:00
26 april, 13:00-16:00
10 maj, 13:00-16:00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen. Har du inte möjlighet att delta vid första tillfället kommer du att avbokas från samtliga tillfällen.

OBS! Begränsat antal platser. Max 2 personer/barn.
Vid behov av tolk kontakta mottagningen.

Plats
Autismcenter små barn
Tideliusgatan 12, 2 tr

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på tel. 08-123 354 50

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn