Grundkurs om autism, för föräldrar till barn 5-12 år

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För föräldrar till barn med autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Denna grundkurs hålls på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, Stockholm. Ett alternativ till denna grundkurs är vår Webbgrundkurs Autism hos barn.

Syftet är att du ska få kunskap om autism samt dela erfarenheter med andra föräldrar i liknande situation. Vid ett tillfälle kommer en person med egen diagnos att berätta om sina egna erfarenheter.

Ämnen som tas upp är:

  • Vad är autism
  • Konsekvenser i vardagen
  • Förhållningssätt och pedagogiska strategier
  • Föräldraskapet och familjeliv
  • Samhällets stöd

Grundkursen är en förutsättning för att få anmäla sig till våra fördjupningskurser och vid behov ansöka om insatser på ett lokalt habiliteringscenter.

Omfattning:

Grundkursen är vanligtvis uppdelad på 4 kursträffar på 3 timmar var.

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

 

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet