Grov- och finmotorik hos barn med autism

  • 2022-05-06

  • 9 - 11

  • Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn födda 2015 eller senare med autism. Information om de vanligaste motoriska svårigheterna hos barn med autism samt tips om hur man kan träna motoriken.

Föreläsningen passar dig vars barn har nedsatt grov- och/eller finmotorik samt dig som vill få tips på aktiviteter som stimulerar ditt barns motoriska utveckling. Vi kommer också att informera om hjälpmedel.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare anmäla sig. Även barnets ansvariga pedagog kan tillsammans med vårdnadshavare delta på kurser och teman. Detta gäller både barn registerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Datum ochtid
6 maj, 9.00-11.00

OBS! Begränsat antal platser. Max 2 personer/barn.
Vid behov av tolk kontakta mottagningen.

Plats
Autismcenter små barn
Tideliusgatan 12, 2 tr

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på tel. 08-123 354 50

Habilitering, Motorik och förflyttning, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn