Grov- och finmotorik hos små barn med autism

  • 2022-09-16

  • 9 - 11

  • Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn födda 2016 eller senare med autism. Föreläsning om de vanligaste motoriska svårigheterna hos barn med autism och tips om hur man kan träna motorik.

Barnet har nedsatt grov- och/eller finmotorik samt om du vill få tips på aktiviteter som stimulerar ditt barns motoriska utveckling.

Vi kommer också att informera om hjälpmedel.

Datum och tid
16 september, 9.00-11.00

Plats
Autismcenter små barn
Tideliusgatan 12, 2 tr

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på tel. 08-123 354 50

Till våra insatser i grupp (kurser och temaföreläsningar) kan vårdnadshavare till små barn med autism, födda 2016 eller senare, anmäla sig. I samråd med vårdnadshavare kan även barnets ansvariga pedagog ta del av utbudet. Detta gäller både barn registrerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Habilitering, Motorik och förflyttning, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn, 0-6 år