Från ung till vuxen med autism

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Föreläsning för föräldrar till ungdomar med autism 13-17 år om hur vården och du som anhörig kan underlätta övergången till vuxenlivet.

Som förälder till ett barn med autism pågår det aktiva föräldraskapet ofta längre än för andra. Katarina A Sörngård föreläser om hur vården och du som anhörig kan underlätta övergången till vuxenlivet och hitta en stabil väg framåt tillsammans med din ungdom. Hon utgår från sin senaste bok Föräldraguiden vid autism & adhd, så vägleder du ditt barn från ung till vuxen.  

Katarina A Sörngård är specialist i neuropsykologi och psykologisk behandling. Hon har varit verksam inom vuxenpsykiatri och hjärnskaderehabilitering men är idag verksam på sin egen mottagning i Stockholm.   

Omfattning:

1 träff på 2 timmar

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

Ibland saknas det kurser att anmäla sig till. Detta beror på:
- att kurserna har ett senare anmälningsdatum.
- att alla kurser är slut och att det inte ges fler den här terminen.

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 7-17 år, KKC barnteamet, Anhöriginsats