Framtiden för mitt vuxna barn – en föräldragrupp

  • 2022-10-19

  • 9.30 - 12

  • Olivecronas 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättning. Fyra gruppträffar med information, samtal och erfarenhetsutbyte. Syftet är att ge stöd och verktyg inför framtiden.

I gruppen får du som är förälder till ett vuxet barn med funktionsnedsättning möjlighet att med andra föräldrar utbyta känslor och tankar om din nuvarande situation och framtiden. Teman som tas upp är bland annat stöd från samhället och att vara anhörig och förälder. Du får information och tips som kan underlätta både idag och på längre sikt.

Utgångspunkten är Bräcke diakonis material: När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden. Det är önskvärt att du deltar vid samtliga grupptillfällen.

Kursledare är Helena Bjerkelius, socionom, och Eva Forss, socionom.

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

Datum: Fyra onsdagar, 19, 26 oktober, 2 och 9 november

Tid: 09.30–12.00 

Sista anmälningsdag: 10 oktober

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas 5, entréplanet, punkt A, Habiliteringens resurscenter, lokal: Solrosen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

Kursinbjudan

Habilitering, Autism, Dövblindhet, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Stöd i en särskild anhörigroll, Möjlighet att dela erfarenheter , 18-25 år, 26 år och äldre, Anhöriginsats