Framtiden för mitt vuxna barn – en föräldragrupp

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas 5, Stockholm

För föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättning. Fyra gruppträffar med information, samtal och erfarenhetsutbyte. Syftet är att ge stöd och verktyg inför framtiden. Teman som tas upp är bland annat stöd från samhället och att vara anhörig och förälder.

I gruppen får du som är förälder till ett vuxet barn med funktionsnedsättning möjlighet att med andra föräldrar utbyta känslor och tankar om din nuvarande situation och framtiden. Du får också information och tips som kan underlätta både idag och på längre sikt.

Utgångspunkten är Bräcke diakonis material: När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden.

Vi träffas fyra gång i 2,5 timme.

Det är önskvärt att du deltar vid samtliga tillfällen.

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

Datum och tid
För aktuella tider, gå vidare till anmälan.

Plats
Habiliteringens resurscenter
Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5
Stockholm

Frågor
08-123 351 50

Habilitering, Autism, Dövblindhet, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Stöd för det egna måendet, Dela erfarenheter med andra, 18 år och äldre, Anhöriginsats