Föreläsningsserie för dig som har en partner med autism

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12

Föreläsningarna vänder sig till dig som har en partner med autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Lever du i en relation med någon som har en diagnos inom autismspektrumet? Vill du lära dig mer om vad diagnosen innebär och träffa andra i en liknande situation för att få stöd och utbyta erfarenheter med varandra?

Vi träffas vid tre tillfällen för att prata om diagnosen, hur det kan bli för dig som partner och hur man kan kommunicera med varandra bättre. Tillfällena kommer att varvas mellan teoretisk genomgång och samtal i grupp. 

Innehåll:

  • Diagnos inom autismspektrumet utan intellektuell funktionsnedsättning - Vad innebär det?
  • Bemötande och förhållningssätt - Olika sätt att fungera
  • Hur kommunicerar jag med min partner?

Plats: Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, plan 3, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, Stockholm.

Anmälan

Föreläsningarna är gratis.

Det är viktigt att du kan delta alla tre tillfällena eftersom de hänger ihop.

 

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 18 år och äldre, KKC vuxenteamet, Anhöriginsats