Föreläsningsserie för anhöriga till vuxna med autism

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Föreläsningarna vänder sig till dig som är anhörig till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Föreläsningsserien ger information om autism och strategier i vardagen. Den tar även upp hur det kan kännas att vara anhörig.

Vi träffas vid tre tillfällen där vi varvar mellan teoretisk genomgång och samtal i grupp. 

Innehåll:

  • Diagnos inom autismspektrum - Vad innebär det?
  • Bemötande och förhållningssätt
  • Struktur i vardagen

Plats: Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, Stockholm, Aulan entréplan

Anmälan

Föreläsningarna är gratis.

Det är bra om du har möjlighet att komma vid alla tre tillfällen eftersom de delvis hänger ihop. Det är dock inget krav.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 18 år och äldre, KKC vuxenteamet, Anhöriginsats