Föreläsningar om stress vid autism

  • Habiliteringscenter Stockholm, Tideliusgatan 12

Två föreläsningar som bygger på varandra om stress och återhämtning. För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning samt för anhöriga.

Grundläggande information om stress och återhämtning som koncept, varför personer med autism ofta är mer sårbara för stress samt enkla strategier för att förebygga och reducera symptom på stress.

Det är två föreläsningar som bygger på varandra. Anmäl dig därför till både del 1 och del 2.

Har du deltagit på "Föreläsning om stress vid autism" under 2022 eller 2023 kan du anmäla dig till enbart del 2. 

Information att skriva ut som pdf

Datum och tider
Del 1: Torsdag 11 april, 15.30-17.00
Del 2: Torsdag 18 april, 15.30-17.00

Plats
Tideliusgatan 12
Aulan, entréplanet

För frågor
08-123 352 00

Anmälan
Sista dag för anmälan är två dagar före respektive föreläsning.

Du kan anmäla dig här på webben. Du får direkt en plats, så länge det finns platser kvar. Därefter hamnar du på reservplats.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Stress och oro, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringscenter Stockholm vuxna, 18 år och äldre