Erfarenhetsutbyte för föräldrar som har gått webbgrundkursen Autism hos barn

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter,

För föräldrar till barn med autism, 5-17 år, utan intellektuell funktionsnedsättning som deltagit i webbgrundkursen Autism hos barn.

Denna träff är till för föräldrar som gått webbgrundkursen, Autism hos barn. Den är till för dig som vill utbyta erfarenheter med andra som har barn eller tonåringar med autism.

Tanken med träffen är inte att repetera kursens innehåll utan att tillsammans med kursledaren och andra föräldrar reflektera över utmaningar samt att dela tips och hjälpsamma strategier i vardagen.

Omfattning:

1 träff på 3 timmar

Anmälan

Anmälan görs via vår anmälningsportal med de inloggningsuppgifter du fått från Habiliteringen kurs- och kunskapscenter. Om du inte har det, kan du läsa mer om hur du ansöker.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

 

Habilitering, Förståelse, Acceptans, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Anpassningar, Dela erfarenheter med andra, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet