Diagnos – och sen då? Informationsträff om samhällets stöd

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5, Stockholm

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här föreläsningen ger övergripande information om det.

På föreläsningen på två timmar där får du information och möjlighet att ställa frågor om följande områden: 

  • habilitering - hur man ansöker och vilket stöd habiliteringen ger
  • ansvarsfördelning mellan habilitering och psykiatri
  • kommunernas stöd och hur man får del av det
  • hjälpmedel och hur man ansöker om det
  • stöd i skolan.

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i journalen för personen med funktionsnedsättning.

För att delta på den här kursen behöver du samtycke:

  • om du är närstående till en person över 18 år med funktionsnedsättning behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man, om du inte själv är god man.

När du anmäler dig frågar vi om du har samtycke för att delta på kursen. Ditt samtycke noteras i personens journal.

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

Datum och tid
För aktuella tider, gå vidare till anmälan.

Plats
Habiliteringens resurscenter
Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5
Stockholm

Frågor
08-123 351 50

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 0-6 år, 7-17 år, 18 år och äldre