Cope - föräldrastödsprogram

  • 2024-03-15

  • 13 - 15

  • Habiliteringscenter Sollentuna, Tusbystråket 1 B

Anmälningstiden har gått ut. Vill du få verktyg att förstå och möta ditt barn, skapa nätverk och utbyta erfarenheter med andra föräldrar? Den här gruppen är för dig som har ett barn med funktionsnedsättning och som är 3-12 år.

Cope föräldrastödsprogram erbjuder stöd för att förbättra din förmåga att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med ditt barn. Under kursen får du som förälder kunskap om strategier för att:

  • bygga upp en öppen och tillitsfull kontakt med ditt barn
  • förutse och förebygga problem
  • hantera konflikt då problem uppstår.

Vi har diskussioner utifrån videoklipp från typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med barnet och kommer gemensamt fram till lösningar.

Utbildningen består av nio träffar som är två timmar per tillfälle. Vid varje kurstillfälle introduceras en strategi. Kurstillfällena bygger på varandra varför du bör kunna delta de flesta gångerna.

Det är hemuppgifter mellan kurstillfällena då du får tillämpa den strategi du lärt dig och anpassat efter ditt och ditt barns behov. 

För att delta behöver du ha varit på ett första besök på ett habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa eller deltagit på grundkurs om autism (6-12 timmar) på Autismcenter små barn eller Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Information om Cope som pdf

Datum och tid
Fredag 15 mars, 13:00-15:00
Fredag 22 mars, 13:00-15:00
Fredag 12 april, 13:00-15:00
Fredag 19 april, 13:00-15:00
Fredag 26 april, 13:00-15:00
Fredag 3 maj, 13:00-15:00
Fredag 17 maj, 13:00-15:00
Fredag 24 maj, 13:00-15:00
Fredag 31 maj, 13:00-15:00

Sista anmälningdag
3 mars

Plats
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Tusbystråket 1 B, plan 8

För frågor
08-123 359 00

Tyvärr kan vi inte ta emot tolk i den här gruppen.

Anmälningstiden har gått ut.

Du ser om det finns andra datum att anmäla sig till under Gå till anmälan. Då skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Problembeteende, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Sollentuna barn, 0-6 år, 7-17 år