Cope - föräldrastödsprogram

  • 2023-09-15

  • 11 - 13

  • Habiliteringscenter Sollentuna, Tusbystråket 1 B

För föräldrar till barn, 4-12 år med autism, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning som har kontakt med Habiliteringscenter Sollentuna barn. Föräldrar som har kontakt med andra habiliteringscenter välkomnas i mån av plats.

Vill du få verktyg att förstå och bemöta ditt barn, skapa nätverk och utbyta erfarenheter med andra föräldrar? Cope föräldrastödsprogram erbjuder stöd för att förbättra din förmåga att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med ditt barn.

Under kursen får du som förälder kunskap om strategier för att:

  • bygga upp en öppen och tillitsfull kontakt med ditt barn
  • förutse och förebygga problem
  • hantera konflikt då problem uppstår.

Vi har diskussioner utifrån videoklipp från typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med barnet och kommer gemensamt fram till lösningar.

Utbildningen består av åtta träffar som är två timmar per tillfälle. Vid varje kurstillfälle introduceras en strategi. Kurstillfällena bygger på varandra varför du bör kunna delta de flesta gångerna.

Det är hemuppgifter mellan kurstillfällena då du får tillämpa den strategi du lärt dig och anpassat efter ditt och ditt barns behov. 

Datum och tid
Fredag 15 september, 11.00-13.00
Fredag 22 september, 11.00-13.00
Fredag 29 september, 11.00-13.00
Fredag 6 oktober, 11.00-13.00
Fredag 13 oktober, 11.00-13.00
Fredag 20 oktober, 11.00-13.00
Fredag 27 oktober, 11.00-13.00
Fredag 10 november, 11.00-13.00

Anmälan
För att delta behöver familjen ha kontakt sedan tidigare med Habiliteringscenter Sollentuna. I mån av plats kan vi kan även ta emot föräldrar som har kontakt med andra habiliteringscenter.

Anmälan kan du göra här på webben (men Bank-ID) eller till ditt barns behandlare på Habiliterigscenter Sollentuna.

Sista anmälningdag
31 augusti

Plats
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Tusbystråket 1 B, plan 8

För frågor
08-123 359 00

Information som pdf

 

Habilitering, Problembeteende, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Sollentuna barn, 0-6 år, 7-17 år