Bildstöd för små barn med autism

  • 2022-10-27

  • 13 - 15

  • Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

(tidigare Kom igång med bildstöd i vardagen) Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om hur vuxna kan använda visuellt stöd, t ex bilder, i barnets vardag.

Visuellt stöd kan göra det lättare för barnet att förstå vad som ska hända eller komma ihåg vad barnet ska göra. Det kan underlätta vid övergångar mellan aktiviteter och göra barnet mer självständigt.

Exempel på kursens innehåll:

  • Förslag på olika former av visuellt stöd, t ex schema, först-sen, väljatavla
  • Tips på appar som kan användas som stöd i vardagen
  • Tidshjälpmedel

Deltagare tar med egen mobil eller surfplatta till föreläsningen, för att kunna spela in kortare filmklipp. Kursen består av 2 halvdagar och hemuppgifter.

Datum och tid
27 oktober, 13.00-15.00
10 november, 13.00-15.00

Det är viktigt att närvara vid båda tillfällena. Har du inte möjlighet att delta vid första tillfället kommer du att avbokas från samtliga tillfällen.

Plats
Autismcenter små barn
Tideliusgatan 12, 2 tr

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50

Till våra insatser i grupp (kurser och temaföreläsningar) kan vårdnadshavare till små barn med autism, födda 2016 eller senare, anmäla sig. I samråd med vårdnadshavare kan även barnets ansvariga pedagog ta del av utbudet. Detta gäller både barn registrerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn, 0-6 år