Bildstöd – en workshop

  • 2022-10-17

  • 14 - 17

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till och yrkesverksamma som jobbar med ett barn eller en vuxen person med intellektuell funktionsnedsättning. Vi går igenom hur olika slags bildstöd kan användas för att få en mer fungerande vardag.

Barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning kan ha stor nytta av olika typer av bildstöd för att komma ihåg saker och för att klara viktiga rutiner i vardagen. Vi börjar med en föreläsning i ämnet där du får möjlighet att ställa frågor och se exempel på hur bildstödet kan utformas. Under workshopen får du sedan med hjälp tillverka bildmaterial anpassat efter just era behov. Det färdiga bildstödet får du ta med dig hem.

Fokus på denna kurs är hur man kan jobba med bildstöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Samma sätt att jobba gäller också om din närstående har en annan diagnos i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. Du är alltså välkommen att anmäla dig till kursen oavsett vilken annan diagnos utöver intellektuell funktionsnedsättning din närstående har.

OBS! Du behöver ha med en egen bärbar dator eller surfplatta som du kan använda på kursen.

Om du arbetar med ett barn med funktionsnedsättning behöver du ha vårdnadshavarens samtycke för att delta.

Om du arbetar med en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man.

Om du är närstående till en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man, om du inte själv är god man.

Samma workshop ges även 26 september.  

Datum: 17 oktober

Tid: 14.00–17.00 

Sista anmälningsdag: 10 oktober

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt A, Habiliteringens resurscenter, lokal: Solrosen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

Kursinbjudan

Habilitering, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Intellektuell funktionsnedsättning, Habiliteringens resurscenter, 0-6 år, 7-17 år, 18 år och äldre