Problembeteenden hos små barn med autism

  • 2022-10-11

  • 13 - 16

  • Tideliusgatan1 2, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om hur man kan förstå orsaken till att problembeteenden uppstår.

Praktiska tips och råd kring hur problembeteenden kan förebyggas och hanteras.

Exempel på kursens innehåll:

  • Orsaker till problembeteenden
  • Strategier för ökat samarbete mellan vuxen och barn
  • Förebyggande strategier
  • Att som vuxen hantera sina känslor och reaktioner

Kursen passar om barnet uppvisar problembeteenden, exempelvis utbrott, gör sig själv eller andra illa, förstör saker, låter inte vuxna prata med varandra, kramar främlingar, låter inte vuxen bestämma. Kursen består av 3 halvdagar och hemuppgifter.

Datum och tid
11 oktober, 13.00-16.00
25 oktober, 13.00-16.00
8 november, 13.00-16.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen. Har du inte möjlighet att delta vid första tillfället kommer du att avbokas från samtliga tillfällen.

Plats
Autismcenter små barn
Tideliusgatan 12, 2 tr

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare anmäla sig. Även barnets ansvariga pedagog kan tillsammans med vårdnadshavare delta på kurser och teman. Detta gäller både barn registrerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Habilitering, Problematiska beteenden, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn, 0-6 år