Bemöta problembeteenden hos barn med autism

  • 2022-01-20

  • 13 - 16

  • Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen tar upp vad problembeteenden är, varför det uppkommer samt strategier för att få det att minska.

Det här tillfället är fullbokat. Kursen kommer att ges vid fler tillfällen under våren.

Insats i grupp, 3 tillfällen. Kursen passar dig vars barn uppvisar problembeteenden, till exempel slåss, skriker, kastar saker.

  • Vad är problembeteenden?
  • Hur kan man förstå problembeteendens funktion?
  • Strategier för ökat samarbete mellan vuxen och barn
  • Förebyggande strategier
  • Att som vuxen hantera sina känslor och reaktioner

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare anmäla sig. Även barnets ansvariga pedagog kan tillsammans med vårdnadshavare delta på kurser och teman. Detta gäller både barn registerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Datum och tid
20 januari, 13:00-16:00
3 februari, 13:00-16:00
17 februari, 13:00-16:00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen.

Sista anmälningsdag
13 januari. OBS! Begränsat antal platser. Max 2 personer/barn.
Vid behov av tolk kontakta mottagningen på telefonnummer 08-123 354 50

Plats
Autismcenter små barn
Tideliusgatan 12, 2 tr

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50

Habilitering, Problematiska beteenden, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn