Barn med selektiv kommunikation

  • 2023-03-20

  • 14 - 16.30

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn, 3–17 år, som endast pratar i vissa sammanhang, är tyst i andra eller viskar för att inte höras för mycket. Vid två tillfällen pratar vi om vad svårigheterna kan bero på och ger förslag på strategier för att underlätta.

Pratar ditt barn väldigt lite, viskar eller pratar inte alls i vissa miljöer men obegränsat med vissa personer i andra miljöer? Selektiv kommunikation kan ha flera orsakar. Det kan bero på en känsla av obehag eller rädsla för att göra sin röst hörd. Andra faktorer som påverkar är barnets språkliga och sociala förmåga samt i vilken utsträckning barnet är motiverad att samspela och prata med andra.

Samma grupp träffas vid två tillfällen. Tillsammans med andra föräldrar får du lyssna på föredrag om vad som kan orsaka och vidmakthålla dessa svårigheter. Du får också ta del av strategier som kan underlätta för ditt barn. Därefter samtalar vi i mindre grupper och du får möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera hur du kan hantera situationen.

Den här kursen riktar sig till föräldrar till barn med autism, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller grav språkstörning.

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i barnets journal.

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

Datum: Två måndagar, 20 och 27 mars

Tid: 14.00–16.30 

Anmälningsperiod: 19 december–13 mars

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

Kursinbjudan

 

 

Habilitering, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 0-6 år, 7-17 år