Autism hos vuxna, en webbkurs för anhöriga

  • Webbkurs

Webbaserad kurs för dig som är anhörig till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Kursen ger information om autism och strategier i vardagen.

Syftet med kursen är att du som förälder, partner, vuxet barn eller vuxet syskon eller annan berörd anhörig ska få ökad kunskap om autism och att förstå din närstående bättre.

Ämnen som tas upp är:

  • Vad är autism?
  • Konsekvenser i vardagen
  • Förhållningssätt gentemot din närstående
  • Strategier som är användbara i vardagen för din närstående med autism

Varje avsnitt består av text, bild och ibland en kortare film som handlar om ämnet. I slutet av varje avsnitt finns frågor för egna funderingar. 

Du gör kursen på egen hand. Det finns möjlighet att skicka meddelande till kursledare om något inte skulle fungera och du behöver teknisk support. 

Du loggar in med ditt BankID eller Freja eID+ och kan starta samt pausa kursen när du vill. Du får tillgång till hela kursen på en gång, men vi rekommenderar att du gör den i omgångar. Det tar ungefär 4–8 timmar att gå igenom kursen. 

Du har tillgång till kursen i 30 dagar. Det innebär att du behöver slutföra kursen inom 30 dagar från och med den dag kursen blir tillgänglig för dig. 

Du behöver vara 18 år eller äldre och vara folkbokförd i Stockholms län för att delta i kursen. Du kommer att få information om hur du kan ta del av kursen när du har anmält dig.

Anmälan

Anmäl dig via knappen nedan och följ instruktionerna.

Kursen ges av Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Kursen är en vårdinsats och vi kommer att göra en journalanteckning om att du tagit del av webbkursen.

För frågor
08-123 355 00
habkurscenter.slso@regionstockholm.se

 

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Stöd till anhöriga, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Webbkurs, 18 år och äldre, KKC vuxenteamet, Anhöriginsats