Autism hos vuxna, en föreläsningsserie för dig som är partner till någon med autism

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12

Föreläsningsserie i tre delar som vänder sig till dig som är partner till en vuxen person med diagnos inom autismspektrumet utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning.

Tillfällena ger möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte kring att vara partner till en person med autism samt tips och råd som kan underlätta i vardagen. Det är bra om du kan delta alla tillfällena då de hör ihop.

Föreläsningarna leds av personal från Habiliteringens kurs-och kunskapscenters vuxenteam, med erfarenhet av att leda grupper för vuxna med autismdiagnos.

Innehåll:

  • Träff 1 - Information om diagnosen och vad den innebär
  • Träff 2 - Bemötande och förhållningssätt – olika sätt att fungera
  • Träff 3 - Att kommunicera med varandra

Plats: Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, plan 3, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, Stockholm, plan 3

Anmälan

Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla som har en partner med autism.

Det är bra om du har möjlighet att komma vid alla tre tillfällen eftersom de delvis hänger ihop. Det är dock inget krav.

Ta med dig ID-kort till första träffen och kom en stund före föreläsningen så vi hinner bocka av dig på deltagarlistan. Du måste ha fyllt 18 år för att delta.

Ibland saknas det kurser att anmäla sig till. Detta beror på:
- att kurserna har ett senare anmälningsdatum.
- att alla kurser är slut och att det inte ges fler den här terminen.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 18 år och äldre, KKC vuxenteamet, Anhöriginsats