Autism hos barn, för personal i förskola och förskoleklass

  • Digitalt via tjänsten Digitalt möte

Föreläsning om autism för personal inom förskola och förskoleklass. Föreläsningen är öppen för personal till barn med föräldrar som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Syftet med denna heldagsföreläsning är att förmedla grundläggande kunskap om autism samt om förhållningssätt och strategier som underlättar lek och inlärning för barn med autism.

Föreläsningen riktar sig till personal inom förskola och förskoleklass och varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte. Vårdnadshavare till barn med autism,  utan IF och som går i förskola eller förskoleklass, kan anmäla en personal per barn till föreläsningen.

OBS!
Föreläsningen hålls digitalt via tjänsten Digitalt möte. Anmälda deltagare kommer få information om hur de loggar in till föreläsningen.

Anmälan

För att du som förälder ska kunna anmäla skolpersonal behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskpscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Minst en av vårdnadshavarna ska också har deltagit i någon av våra grundkurser om autism.

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

 

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Förskola, skola, fritidsverksamhet, 0-4 år, 5-6 år, KKC barnteamet