Autism hos barn, en webbkurs för mor- och farföräldrar

  • Webbkurs, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För mor- och farföräldrar som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och har barnbarn 5-17 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Även om tilltalet och exemplen är riktat till mor- och farföräldrar, så är kursinnehållet användbart även för andra anhöriga. Webbkursen bygger på skrivet och inspelat material, som du tar del av på egen hand på dator, surfplatta eller telefon.

Som mor- och farförälder är du en viktig person i ditt barnbarns liv. När ett barn har autism, kan det vara svårt att förstå orsakerna till barnets beteende eller varför barnet reagerar annorlunda än andra barn.

I denna webbkurs får du som mor- eller farförälder information om autism. Du får ta del av reflektioner från föräldrar till barn med autism samt från vuxna personer med egen autismdiagnos.

Kursen ger också exempel på hur du som närstående kan bemöta och stödja barnet.

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Det är vårdnadshavarna som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och ansöker om inloggningsuppgifter till dig som anhörig.

 

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Webbkurs, 5-6 år, 7-12 år, 13-17 år, KKC barnteamet