Att välja sina strider och gemensam problemlösning

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter,

För föräldrar till barn med autism, 5-12 år eller 13-17 år, utan intellektuell funktionsnedsättning.

Det här är en workshop på två tillfällen där du ges möjlighet att sortera bland striderna som uppstår med ditt barn och därefter välja ett område som du vill problemlösa kring hemma tillsammans med barnet. Metoder och strategier för hur det ska gå till diskuteras och konkretiseras under träffarna utifrån ett autism-perspektiv. 

Vid den första träffen fördjupar vi oss i strategin samt gör upp en plan för hur den kan användas hemma. Vid den andra träffen följer vi upp hur det har gått och planerar för nästa steg. Föreläsningspass varvas med diskussioner med andra föräldrar samt planering utifrån en arbetsbok. 

Omfattning:

2 träffar på 3 timmar var

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Du som deltar ska också har gått någon av våra Grundkurser om autism.

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

OBS! Om det inte finns någon kursomgång att anmäla sig till, är den här terminens kurser över.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet