Att förebygga problembeteende

  • Föreläsning som anordnas på olika mottagningar under året

För föräldrar till barn, 0-17 år, med funktionsnedsättning. En föreläsning som ger verktyg för att skapa en god relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Föreläsningens syfte är att du som förälder ska få exempel på strategier och verktyg för att förebygga beteendeproblem. Avsikten är också att ge tips och råd om hur du kan få bättre ork i vardagen och stärkt tilltro till dig själv som förälder. Ämnen vi tar upp är samvaro med barnet, verktyg för en bättre vardag och hur du kan ta hand om dig själv.

Föreläsningen är tre timmar med paus. Den passar vid autism, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning. Har ditt barn enbart adhd/add, hänvisar vi till vår webbkurs om att förebygga beteendeproblem. Den passar även vid andra funktionsnedsättningar.

Innehållet i den här föresläningen finns också som webbkurs

Intresseanmälan

När anmälan är öppen kan du anmäla intresse att delta här på webben om du har ett Bank-ID. Om du inte har det kan du ringa till till den mottagning inom Habilitering & Hälsa som ni har kontakt med. 

Vi informerar om du har en plats efter sista anmälningsdag.

Habilitering, Problematiska beteenden, Autism, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Stöd i en särskild anhörigroll, 0-4 år, 5-6 år, 7-12 år, 13-17 år