Att förebygga problembeteende

  • 2022-12-07

  • 9 - 12

  • HC Sollentuna barn, Tusbystråket 1B

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En föreläsning som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Föreläsningens syfte är att du som förälder ska få exempel på strategier och verktyg för att förebygga beteendeproblem. Avsikten är också att ge tips och råd om hur du kan få bättre ork i vardagen och stärkt tilltro till dig själv som förälder.

Ämnen vi tar upp är:

  • samvaro med barnet
  • verktyg för en bättre vardag
  • hur du kan ta hand om dig själv.

Föreläsningen är tre timmar med paus. Den passar vid autism, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning. Har ditt barn enbart adhd/add, hänvisar vi till vår webbkurs om att förebygga beteendeproblem. Den passar även vid andra funktionsnedsättningar.

Webbkurs om beteendeproblem

Datum och tid
Onsdag 7 december, 09.00-12.00

Sista anmälningsdag
16 november

Även om sista anmälningsdag passerat, ligger länken till anmälan kvar. Det kan finnas tillfällen längre fram att anmäla sig till.

Plats
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Tusbystråket 1B, plan 8

För frågor
08-123 359 00

Intresseanmälan
Du kan anmäla intresse här på webben om du har ett Bank-ID. Om du inte har det kan du ringa till oss istället. 

Habilitering, Problematiska beteenden, Autism, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Sollentuna barn, Stöd i en särskild anhörigroll, 0-4 år, 5-6 år, 7-12 år, 13-17 år