Att förebygga problembeteende

  • 2023-05-08

  • 13 - 16

  • Habiliteringscenter Haninge barn, Handenterminalen 4

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En föreläsning som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Föreläsningens syfte är att du som förälder ska få exempel på strategier och

Föreläsningens syfte är att du som förälder ska få exempel på strategier och verktyg för att förebygga beteendeproblem. Avsikten är också att ge tips och råd om hur du kan få bättre ork i vardagen och stärkt tilltro till dig själv som förälder.

Ämnen vi tar upp är:

  • samvaro med barnet
  • verktyg för en bättre vardag
  • hur du kan ta hand om dig själv.

Föreläsningen är tre timmar med paus. Den passar vid autism, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning. Har ditt barn enbart adhd/add, hänvisar vi till vår webbkurs om att förebygga beteendeproblem. Den passar även vid andra funktionsnedsättningar.

Information om Att förebygga problembeteende som pdf

Datum och tid
Måndag 8 maj, 13.00-16.00

Sista anmälningsdag
2 maj

Plats
Habiliteringscenter Haninge barn
Handenterminalen 4, plan 8

För frågor
08-123 356 20

Intresseanmälan
Du kan anmäla intresse här på webben om du har ett Bank-ID. Om du inte har det kan du ringa till oss istället. 

Habilitering, Problembeteende, Autism, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Haninge barn, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Stöd för det egna måendet, 0-6 år, 7-17 år