Att förebygga beteendeproblem

  • 2022-02-23

  • 13 - 16

  • Klädesvägen 12, HC Brommaplan barn

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En föreläsning som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Föreläsningens syfte är att du som förälder ska få exempel på strategier och verktyg för att förebygga beteendeproblem. Avsikten är också att ge tips och råd om hur du kan få bättre ork i vardagen och stärkt tilltro till dig själv som förälder. Ämnen vi tar upp: samvaro med barnet, verktyg för en bättre vardag och hur du kan ta hand om dig själv.

Datum och tid
Onsdag 23 februari, 13.00-16.00

Sista anmälningsdag
14 februari

Plats
Habiliteringscenter Brommaplan barn
Klädesvägen 12

För frågor
08-123 354 10
hcbrommaplanbarn.slso@sll.se

Anmälan
Du kan anmäla intresse att delta här på webben om du har ett Bank-ID. Om du inte har det kan du ringa till oss på Habiliteringscenter Brommaplan. 

Vi informerar om du har en plats efter sista anmälningsdag.

Habilitering, Problematiska beteenden, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Brommaplan barn, Stöd i en särskild anhörigroll