Att förebygga beteendeproblem, en webbkurs för föräldrar

  • Webbkurs, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För föräldrar som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och har barn med autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Syftet med denna webbkurs är att du som förälder ska få exempel på strategier och verktyg för att förebygga beteendeproblem. 

Webbkursen bygger på skrivet och inspelat material, som du tar del av på egen hand på dator, surfplatta eller telefon. Du får råd och tips om hur du kan få bättre ork i vardagen och stärkt tilltro till dig själv som förälder.

Ämnen vi tar upp:

  • Samvaro med barnet
  • Verktyg för en bättre vardag
  • Hur du kan ta hand om dig själv

I kursen ingår också några reflektionsfrågor. 

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskpscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

Webbkursen erbjuds vanligtvis även på andra mottagningar. Se Habilitering & Hälsas kurskatalog.

 

Habilitering, Problematiska beteenden, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Webbkurs, 5-6 år, 7-12 år, 13-17 år, KKC barnteamet