Att bli vuxen – för ungdomar med autism

  • Anordnas inte under våren 2022

För ungdomar, 15-17 år, med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En grupp med tre till sex ungdomar som träffas med en eller två samtalsledare. Gruppen träffas fem gånger och pratar om saker som är viktiga när man håller på att bli vuxen.

Vi pratar om att bli vuxen; att flytta hemifrån, skaffa jobb, vänskaps- och kärleksrelationer. Du som deltar behöver inte känna att du måste prata, det går bra att delta genom att lyssna och dela med sig i den mån det känns bra.

Första gången du kommer börjar vi med att presentera oss. Vi går därefter igenom de olika teman som vi valt och sätter upp mål för vad vi vill få ut av våra träffar. De följande gångerna kommer vi att varva våra samtal med filmklipp. Vi har också miniföreläsningar eller frågestunder med personer som är proffs på det som vi pratar om, till exempel en kurator eller barnmorska från ungdomsmottagningen eller en jobbcoach från arbetsförmedlingen.

Anmälan

Det finns ingen grupper att anmäla sig till nu.

 

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Person med funktionsnedsättning, Vuxenblivande