AKK – en introduktion för närstående

  • 2021-12-09

  • 9 - 12

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med begränsad kommunikation, i behov av fler kommunikationssätt än tal. En introduktion om AKK – alternativ och kompletterande kommunikation.

För närstående till barn och vuxna med begränsad kommunikation, i behov av fler kommunikationssätt än tal. En halvdag om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Vi går igenom olika metoder och strategier, beskriver kommunikationsutvecklingen och visar olika exempel. Vi pratar även om hur du kan stödja och möta barn och vuxna med kommunikationssvårigheter. Föreläsning varvas med praktiska moment där du får pröva olika former av AKK.

Som närstående är du även välkommen att ta med personal från skola, gruppbostad eller liknande. Om du är närstående till en person över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man, om du inte själv är god man.

Datum: 9 december

Tid: 09.00–12.00 

Sista anmälningsdag: 25 november

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Habilitering, Behovsområden, Språk och kommunikation, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Ålder , Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Riktar sig till, Anhörig/Närstående, Mottagning , Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning