Empowerment - ta kontroll över ditt liv

  • 2020-09-22

  • 16 - 18

  • Habiliteringens resurscenter, Sabbatsbergs sjukhus, punkt B, entréplan, lokal: Stora konferensen.

Vad är viktigt i ditt liv just nu? Välkommen att delta i en grupp för ungdomar med rörelsenedsättning 16-20 år.

Gruppen träffas vid fem tillfällen för att diskutera teman som vi bestämmer tillsammans. Exempel på teman kan vara att leva livet med funktionsnedsättning, framtid, delaktighet och relationer.

Kursledare: Pia Jakobsson, socionom och Cathrine Terreros, psykolog

Kursinbjudan

Flera tillfällen

Tisdagar 22/9, 29/9, 6/10, 13/10 och 20/10

Habilitering, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning