Diagnos - och sen då? Informationsträff om samhällets stöd

  • 2020-11-11

  • 14 - 16

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd och vilket stöd som går att få.

Informationsträffen är för närstående till personer med funktionsnedsättning och tar upp följande områden:

  • habiliteringen - hur man ansöker och vilket stöd habiliteringen ger
  • ansvarsfördelning mellan habilitering och psykiatri
  • kommunernas stöd och hur man får del av det
  • hjälpmedel och hur man får det
  • stöd i skolan.

Efter träffen erbjuds en guidning i Habiliteringens resurscenters visningsmiljö och bibliotek.

Antal deltagare: 30

Kostnad: Kostnadsfritt

Sista anmälningsdag: 1 november

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt B, entréplanet, lokal: Stora konferensen

Kontakt: Habiliteringens resurscenter 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Gå till anmälan

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning