Att förebygga problembeteenden

  • 2020-11-26

  • 13 - 16

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

En föreläsning om föräldrastrategier för föräldrar till barn upp till 17 år.

Syftet är att ge ökad kunskap om och verktyg för att bygga relationer och förebygga beteendesvårigheter. Kursen syftar också till att stärka tilltron till dig själv som förälder.

Antal deltagare: 20

Kostnad: Kostnadsfritt

Sista anmälningsdag: 19 november

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt B, entréplanet, lokal: Stora konferensen

Kontakt: Habiliteringens resurscenter 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Gå till anmälan

Habilitering, Problembeteenden, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning