AKK i vardagen – hur får man det att fungera?

  • 2020-12-02

  • 13 - 16

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

För närstående till barn och vuxna med begränsad kommunikationsförmåga, i behov av fler kommunikationssätt än tal.

En eftermiddag om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Vi går igenom olika metoder och strategier, beskriver kommunikativa utvecklingsnivåer och visar olika typer av AKK. Vi pratar även om hur du kan stödja och möta barn och vuxna med kommunikationssvårigheter. Föreläsning varvas med praktiska moment där du får pröva olika former av AKK.

Om du är närstående till en person över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man, om du inte själv är god man.

Sista anmälningsdag: 25 november

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt B, entréplanet, lokal: Stora konferensen

Kontakt: Habiliteringens resurscenter 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Gå till anmälan

Habilitering, Språk och kommunikation, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning