Listen

Kurskatalog

Här hittar du kurser, grupper och föredrag som anordnas inom Habilitering & Hälsa. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning.

Din sökning gav 54 sökträffar

Filtrera

Filtrering

Autism
Adhd/add
Dövblindhet
Dövhet
Flerfunktionsnedsättning
Förvärvad hjärnskada
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Grav språkstörning
Återställ
Barn 0-17 år
Vuxen, 18 år och äldre
Återställ
Person med funktionsnedsättning
Anhörig/Närstående
Nätverk/Personal (professionellt nätverk)
Remittent
Återställ
Adhd-center
Autismcenter små barn
Center för sinnesstimulering - Korallen
Center för sinnesstimulering - Lagunen
Habiliteringscenter Linde vuxna
Habiliteringscenter Mörby vuxna
Habiliteringscenter Norrtälje
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Habiliteringscenter Järva vuxna
Habiliteringscenter Sollentuna vuxna
Habiliteringscenter Stockholm vuxna
Habiliteringscenter Söderstaden barn
Habiliteringscenter Södertälje barn
Habiliteringscenter Södertälje vuxna
Habiliteringscenter Tullinge vuxna
Hjärnskadecenter
Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
Motorik- och träningscenter
Safiren – boende för barn
Taltjänst
Tittut spädbarnsverksamhet
VUB-teamet
Habiliteringens resurscenter
Mörby barn
Habiliteringscenter Järva barn
Dövblindteamet
Dövteamet
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
Habiliteringscenter Brommaplan barn
Habiliteringscenter Brommaplan vuxna
Habiliteringscenter Flemingsberg barn
Habiliteringscenter Haninge barn
Återställ

Webbkurs

En kort webbkurs om att ansöka om bidrag från fonder och stiftelser.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Navigator ACT finns för dig som trots alla glädjeämnen också upplever stress, oro eller nedstämdhet i ditt föräldraskap till ett barn med funktionsnedsättning.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

En introduktionskurs om autism för vuxna med autism och närstående.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Webbkurs

En webbkurs för dig som har autism och är 16-25 år.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Webbkurs

En webbkurs för vuxna om autism.

Se mer

2020-10-21, Flera tillfällen

9 - 12

Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

Insats i grupp, 3 tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Se mer

2020-10-21

13 - 16

Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

För närstående till barn och vuxna med begränsad kommunikationsförmåga, i behov av fler kommunikationssätt än tal.

Se mer

2020-10-21

13 - 15

Motorik- och träningscenter, Tideliusgatan 12

För närstående och nätverk runt barn eller vuxna med rörelsenedsättning. Personen med funktionsnedsättning kan även delta.

Se mer

2020-10-22

13 - 16

Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin språk- och talutveckling.

Se mer

2020-10-26

13 - 15

Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

Föreläsning i helgrupp. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum.

Se mer

2020-10-27, Flera tillfällen

9 - 16

Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

Insats i grupp, 3 tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Se mer

2020-10-30

9 - 11

Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

Föreläsning i helgrupp. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Se mer

2020-10-30

9 - 11

Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

Föreläsning i helgrupp. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Se mer

2020-11-02

9 - 12

Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

En föreläsning om föräldrastrategier för föräldrar till barn upp till 17 år.

Se mer

2020-11-02, Flera tillfällen

13 - 14

Motorik- och träningscenter, Tideliusgatan 12

För vuxna med flerfunktionsnedsättning (även andra vuxna som har mycket begränsad förmåga till egen rörelseaktivitet)

Se mer

1/5