Workshop i bildstöd

  • 2020-10-13

  • 14 - 17.30

  • Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt A, entréplanet, Habiliteringens resurscenter, lokal: Savannen

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning kan ha stor nytta av olika typer av bildstöd för att komma ihåg saker och för att klara viktiga rutiner i vardagen. I denna workshop får du som är närstående lära dig mer om hur du kan använda bildstöd för att hjälpa din närstående till en mer välfungerande vardag.

Under kurstillfället får du med hjälp tillverka bildmaterial anpassat efter just era behov och sedan ta med dig hem. Du behöver ha tillgång till egen bärbar dator som du kan ha med dig till kursen.

Om du är närstående till en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv.

Kursen ges även 24 november.

Antal deltagare: 8

Kostnad: Kostnadsfritt

Sista anmälningsdag: 2 oktober

Kontakt: Habiliteringens resurscenter 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Habilitering, Språk och kommunikation, Att göra sig förstådd, Socialt samspel och relationer, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Intellektuell funktionsnedsättning, Att ta kontakt, Att upprätthålla relationer, Familj och vänner, Vänner och kollegor, Habiliteringens resurscenter