Widgit Go som AKK-verktyg

  • 2020-11-19

  • 9 - 12

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

(Alla anmälda får individuell information att kursen är inställd.)

En grundkurs för dig som finns i nätverket runt en person som har Widgit Go som förskrivet hjälpmedel, och som vill utveckla ert användande av Widgit Go som AKK, alternativ och kompletterande kommunikation.

Du får information om AKK och kommunikation. Du får också tips om hur du kan anpassa Widgit Go för att utveckla personens kommunikation. Under kursen går vi igenom grundläggande funktioner i Widgit Go och ni får pröva på att skapa enkla samtalsupplägg i appen.

Ta med egen iPad/WidgitPlatta. Inför föreläsningen är det viktigt att du har uppdaterat Widgit Go till den senaste versionen. Kursen är för närstående och nätverk till barn, ungdomar och vuxna som har Widgit Go som förskrivet hjälpmedel.

Om du arbetar med ett barn med funktionsnedsättning behöver du ha vårdnadshavarens samtycke för att delta. Om du är närstående till eller arbetar med en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man.

Antal deltagare: 30

Kostnad: Kostnadsfritt

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt B, entréplanet, lokal: Stora konferensen

Kursinbjudan

Gå till anmälan

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning