Vuxensyskon - en grupp för samtal och reflektion

  • 2020-10-06

  • 17 - 19.30

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

Att vara syskon till en person med funktionsnedsättning påverkar tillvaron på olika sätt. I den här gruppen för vuxna syskon fördjupar vi oss i teman som ansvar, skam och skuld, känslor och behov.

Utgångspunkten är Bräcke diakonis material ”Fokus på mig, Vuxensyskon”. Det är önskvärt att du deltar vid samtliga fem kurstillfällen.

Tisdag, 6 oktober, kl. 17:00-19:30
Tisdag, 13 oktober, kl. 17:00-19:30
Tisdag, 20 oktober, kl. 17:00-19:30
Tisdag, 27 oktober, kl. 17:00-19:30
Tisdag, 3 november, kl. 17:00-19:30

Antal deltagare: 12

Kostnad: Kostnadsfritt

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt A, entréplanet, Habiliteringens resurscenter, lokal: Solrosen

Sista anmälningsdag: 2 oktober

Kontakt: Habiliteringens resurscenter 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Gå till anmälan

Habilitering, Stöd till anhöriga, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Vuxen, 18 år och äldre, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter