Videomodellering - läa sig genom att härma film FULLBOKAD

  • 2020-09-16

  • 9 - 11

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Föreläsning i helgrupp. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Information om hur film kan användas för att lära barnet färdigheter inom olika områden som lek och socialt samspel, vardagliga sysslor eller kommunikation och språk. Beskrivning av olika typer av videomodellering och hur dessa kan användas praktiskt kommer att ges. Den enda utrustning som behövs är en kamera, t ex
mobiltelefonen.

Passar dig vars barn har viss imitationsförmåga och kan koncentrera sig för att se på korta filmklipp (5 sekunder - 1 minut).

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, region Stockholm.

Habilitering, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn