Utbildning för personal i förskoleklass

  • 2020-11-04

  • 9 - 12

  • Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

(Alla anmälda får individuell information att kursen är inställd.)

Kursen är 3 tillfällen. Kursen syftar till att ge kunskap om autism samt grundläggande strategier för att utveckla barns förmågor. Hur man kan anpassa och tydliggöra i skolan för att underlätta inlärning för barn med autism.

Kursen består av tre tillfällen, följande datum:

4 november kl. 9.00-12.00
11 november kl. 9.00-12.00
18 november kl. 9.00-12.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen!

Plats: Lokal Tantolunden, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Vid anmälan: Ange barnets initialer, skolans namn och avdelningen som barnet går på samt kontaktuppgifter dagtid till den som ska delta.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare och förskolepedagoger till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Till denna kurs kan förskoleklasspersonal till barn med diagnos inom autismspektrum anmäla sig efter vårdnadshavares godkännande. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Autismcenter små barn

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn