Utbildning för personal i förskoleklass

  • 2020-09-29

  • 9 - 12

  • Aulan, entréplan, Rosenlund. Tideliusgatan 12, Stockholm

En kurs om autism som består av tre tillfällen för förskolepersonal.

Kursen syftar till att ge kunskap om autism samt grundläggande strategier för att utveckla barns förmågor. Hur man kan anpassa och tydliggöra i förskolan för att underlätta inlärning för barn med autism.

Kursen består av tre tillfällen, följande datum:

  • 29 september kl.9.00-12.00
  • 13 oktober kl. 9.00-12.00
  • 20 oktober kl. 9.00-12.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen.

Vid anmälan: Ange barnets initialer, skolans namn och avdelningen som barnet går på samt kontaktuppgifter dagtid till den som ska delta.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare och förskolepedagoger till barn födda 2014 eller senare med autism anmäla sig efter vårdnadshavares godkännande. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering & Hälsa, Region Stockholm.

Autismcenter små barn

Anmälan

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn