Tonårstiden

  • 2020-11-25

  • 17 - 20

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

INSTÄLLD på grund av lokala råd i Stockholms län för att minska smittspridning.

Tonåren är ofta en händelserik tid i livet och kan vara omtumlande för både tonåringen själv och närstående.

Denna föreläsning är för dig som är förälder till ungdomar 13-17 år med funktionsnedsättning och vill bidra med praktiska verktyg för att skapa goda förutsättningar för ditt barns utveckling. Fokus är hur du kan skapa goda relationer och tillit, och hjälpa ditt barn att redan under tonårstiden börja träna på sådant som är viktigt att kunna i vuxenlivet.

Antal deltagare: 20

Kostnad: Kostnadsfritt

Sista anmälningsdag: 18 november

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt B, entréplanet, lokal: Stora konferensen

Kontakt: Habiliteringens resurscenter 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Socialt samspel och relationer, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning