Toaletträning

  • 2020-10-30

  • 9 - 11

  • Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Föreläsning i helgrupp. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Information om att lära sitt barn kissa och bajsa på toaletten samt strategier för att motivera barnet att gå på toaletten när barnet kan, men inte vill.

Passar dig vars barn har blöja dagtid och kan följa instruktionen ”sitt ner”.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrumet anmäla sig. Även den förskolepedagog som är ansvarig för barnet kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Plats: Lokal Aulan, Rosenlund, Tideliusgatan 12, entréplan (bakom hissarna)

Autismcenter små barn

Anmälan via mail till: autismcenterbarn.slso@sll.se

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, En fungerande vardag, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn