Vad kan det innebära att få en autismdiagnos i vuxen ålder och hur kan det fungera i vardagen

  • Planeras till hösten 2021

Föreläsningsserie i tre delar om autism för närstående till en vuxen person med autismdiagnos utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning.

Du kan delta vid en enstaka föreläsning men vi tror att du får större behållning om du kommer till alla tre. Den första föreläsningen ger en grund till de två följande.

Föreläsning i stor grupp. Riktar sig till närstående till vuxna personer med diagnos. Du som anmäler dig behöver vara över 18 år och ha mobilt BankID

Personal på Kurs-och kunskapscenter berättar under föreläsningen vad en autismdiagnos innebär och hur det kan fungera i vardagen när man har diagnosen.

Exempel på ämnen som tas upp:

· Diagnos inom autismspektrumet-Vad innebär det?

· Bemötande och förhållningsätt.

· Struktur och rutiner i vardagen.

Habilitering-, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter